Edukacija i mentorstvo

za uspješan privatni, poslovni

i financijski život parova

NA KVALITETNOM BRAKU I VEZI TREBA RADITI SVAKODNEVNO

Najjača je ona veza koja počiva na međusobnom razumijevanju i podršci te zajednički definiranim ciljevima.
Parovi koji znaju što rade, te si međusobno čuvaju leđa, su nezaustavljivi.

Kada se partneri dobro nadopunjuju svi ciljevi su dostižni

Ne možemo znati što nam sve život nosi. Financije, zdravlje, karijera i odgoj djece samo su neki izazovi
kojima se mnogo lakše nosimo uz podršku istinskog partnera.

DISFUNKCIONALAN ODNOS JE ŠTETAN ZA SVE

Partneri koji više energije posvete međusobnim svađama nego zajedničkim ciljevima se međusobno iscrpljuju.

STRUČNA POMOĆ STVARA PREDUVJETE ZA USPJEH

Za kvalitetan odnos potrebno je naučiti razumjeti dvije stvari:

  1. OSNOVE MATERIJE O KOJOJ SE RADI
  2. JEDNO DRUGO

Dina Lijić, mag. iur., bacc. oec.

Ekonomistica i pravnica koja kroz poslovno i osobno savjetovanje pomaže navigirati složenim svijetom financija, karijere i veze.